www.therichest.com

Top 10 Most Beautiful Taiwanese Actresses 2011

1.Kelly Lin Xi Lei

2.Lin Chi-ling

3.Bianca Bai Xin Hui

4.Ruby Lin Xin Ru

 

5.Vivienne Li Yu Lin

6.Barbie Xu

7.Vivian Hsu

8.Dee Xu

9.Ady An Yi Xuan

9.Cheryl Yang Jin Hua

10.Kwai Lun-Mei

 

A Zoo In Japan Used Someone In A Lion Costume As Prep Should A Real Big Cat Ever Escape

More in Entertainment